Sponsorzy:

studiomoose

Regulamin Latino Festiwal 2018

 

 

I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego

LATINO FESTIWAL Kielce 2018

24 czerwca 2018 / niedziela /

 

Organizator:

 • Studio Dance Factory

Współorganizatorzy:

 • Polski Związek Tańca Freestyle
 • Latino Festiwal

Termin imprezy:

 • 24 czerwca 2018 roku / niedziela /

Miejsce:

 • Best Western Hotels & Resorts
  ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

Cele:

 • Popularyzacja i propagowanie tańca jako formy aktywnego wypoczynku.
 • Integracja uczestników klubów tanecznych oraz instruktorów tańca.
 • Rywalizacja fair play oraz wspólna zabawa uczestników.
 • Wyłonienie najlepszych uczestników w poszczególnych.
 • Możliwość podniesienia klasy tanecznej.
 • Promocja PZTF.

 

Turniej został zatwierdzony przez PZTF i zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem oraz przepisami PZTF.

Komisja Sędziowska

 

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi Sędzia Główny niepunktujący, minimum 5 licencjonowanych sędziów PZTF i sędzia skrutiner PZTF.

 

 

Dyscypliny, Konkurencje, Kategorie Wiekowe

 

Dyscyplina

Konkurencja

Kategoria Wiekowa

SALSA SHINES

SOLO / DUETY

Debiuty (PZTF)
Klasy medalowe  (PZTF):

(Brąz, Srebro, Złoto)

Klasy solo: E,D,C,B,A,S (PZTF) / OPEN

Duety: E+D, C+B,A+S (PZTF) / OPEN

Solo / klasy

 

Dzieci:

7.- lat / 2011 i młodsi

8.- 9 lat / 2010 - 2009

10.-11 lat / 2008 -2007

 

Juniorzy:

12.-13 / 2006 – 2005

14.-15 / 2004 – 2003

 

Dorośli:

16.+ lat / 2002 i starsi

 

 

Debiuty Solo i Duety

Klasy: Brąz, Srebro, Złoto

Duety / Pary
Grupy / Formacje

 

9.- / 2009 i młodsi (zespoły)
11.- / 2007 i młodsi

12.-15. / 2006 – 2003

16.+ / 2002 i starsi

31.+ / 1987 i starsi (pary i zespoły)

 

 

O przynależności do danej

kategorii wiekowej decyduje

wiek najstarszego uczestnika.

 

open i zespoły
dla wszystkich tancerzy

CARIBBEAN
SHOW

LATIN SHOW

SOLO / DUETY

OPEN

SALSA
BACHIATA
MERENGUE

PARY
Debiuty  (PZTF)

Klasy: E,D,C,B,A,S (PZTF)  / OPEN

ZESPOŁY
3 i więcej osób

II Liga

III Liga

GRUPY
3-7 osób

FORMACJE
8 więcej osób

Extra Liga

I Liga

 

 • Kategorie wiekowe mogą zostać połączone w przypadku, gdy do startu zgłoszone jest 4 i mniej podmiotów w danej kategorii wiekowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo nierozegrania konkurencji, jeżeli do startu zgłoszonych jest 4 i mniej podmiotów w kategorii open.
 • Organizator zastrzega sobie prawo połączeni Caribbean Show i Latin Show, jeżeli do startu zgłoszonych jest 4 i mniej podmiotów w danej kategorii wiekowej.

CZAS PREZENTACJI – solo i duety:

W debiutach, klasach medalowych  / solo i duety – 1.00 min. i według przepisów PZTF.
Klasy solo, poziomy duety – 1.00 min. (muzyka organizatora) i według przepisów PZTF.
Solo open i duety/pary open – według przepisów IDO.
W solo open / duety open SHOW  do 1/2F włącznie short program 1 min.; w Finale 1.45 – 2.15 min. / muzyka własna.

Konkurencje OPEN rozgrywane są według przepisów IDO
patrz: https://www.ido-dance.com/ceis/ido/rules/competitionRules.html

Nośnik: pendrive

Charakterystyka Zespołów

Liga

Charakterystyka zespołu

Nagrody i sposób oceny

III

Zespoły hobby, zespoły szkolne

Tancerz startujący tylko i wyłącznie w zespole III ligi opłaca samo startowe (książeczka i licencja go nie obowiązuje). Bez podziału na dyscypliny taneczne

Puchar i dyplom dla każdego

zespołu.

 

Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce.

 

Może być kilka tych samych miejsc.

II

Zespoły na poziomie podstawowym

Obowiązują książeczki startowe dla tancerzy PZTF. Bez podziału na dyscypliny taneczne.

I

Zespoły średniozaawansowane

(uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów). Obowiązują książeczki startowe dla tancerzy PZTF.

Podział na:

Street (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, JumpStyle)

Art (Jazz, Modern, Balet, Belly Dance / Oriental,

Bollywood, Disco Dance, Acrobatic Dance)

Show (Show Dance, Street Dance Show, Tańce Par, Disco Show, Caribbean Show, Latin Show)

Puchar dla każdego zespołu, dyplom

dla każdego uczestnika zespołu.
Medal dla każdego uczestnika z miejsca 1.

Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce.  Miejsce I

jest tylko jedno (w przypadku różnej

ilości punktów).

Extra

Zespoły zaawansowane

(finaliści Mistrzostw Polski, uczestnicy Mistrzostw Europy, Świata itp.). Obowiązują książeczki startowe dla tancerzy PZTF.

Wszystkie dyscypliny z Departamentów ART, Street, Tańców Par, Show:

Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Jump Style, Disco Dance, Jazz, Modern, Balet, Show, Tańce Par, itd.

Kwalifikacja na miejsca. Puchar dla

każdego zespołu, dyplom dla każdego

zawodnika, medal dla każdego

zawodnika z miejsc: 1, 2, 3.

 

 • O przynależności do kategorii wiekowej w III, II i I lidze decyduje wiek najstarszego zawodnika – z tolerancją do 1 osoby.
 • W Extra Lidze - decyduje wiek najstarszego zawodnika.
 • Jeżeli w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej są mniej niż 4 podmioty (zespoły, grupy, formacje), to możemy połączyć dyscypliny taneczne (wszystkie z wyjątkiem Show!). Połączenie tych zespołów jest możliwe w obrębie tej samej kategorii wiekowej. Można w takim przypadku połączyć również kategorię wiekową dzieci 9.- i 11.-
 • W kategorii zespołów Grand Prix  - Puchar i dyplom.

UWAGA! W III, II i I lidze możliwe jest tańczenie jednej albo dwóch prezentacji przez ten sam zespół (oznacza to również, że jeden tancerz może występować w dwóch różnych zespołach danego klubu). Nazwa zespołu tańczącego dwie prezentacje musi kończyć się cyfrą 1 albo 2, np. KDS 1 i KDS 2 – nr 1 oznacza pierwszą prezentację w kolejności, nr 2 - drugą

 

Warunki Uczestnictwa:

Startowe wynosi:

 • 50 zł od osoby za pierwszą kategorię + 25 zł od osoby za każdy następny start (nie dotyczy kategorii OPEN)
 • 60 zł za każdy start w kategorii OPEN

Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTF:

 • 25 zł od osoby za pierwszą konkurencję + 15 zł od osoby za każdy następny start (nie dotyczy kategorii OPEN)
 • 30 zł - każdy start w kategorii OPEN

Dla członków PFT (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający przynależność):

 • 40 zł od osoby za pierwszą kategorię + 20 zł od osoby za każdy następny start
 • 40 zł - każdy start w kategorii OPEN4

Opłatę startową – zbiorczo za wszystkich zawodników – należy przesłać na konto:

SDF Studio Tańca i Fitness ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów

Nr konta: 41 2030 0045 1110 0000 0243 2030

w treści przelewu należy wpisać przykładowo: KLUB xxxx / opłata startowa I OTTF – Kielce.

 • Rejestracja zespołu klubami w dniu imprezy zgodnie z Programem Ramowym.
 • Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
 • Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.

UWAGA! 14.06.2018 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie.
W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

Nagrody:

 • solo i duety debiuty – dyplomy
 • solo (klasy Brąz, Srebro, Złoto) i duety (Brąz, Srebro Złoto) – dyplomy dla wszystkich startujących i medal dla każdego zawodnika.
 • solo (klasy) i duety (poziomy) – dyplomy i medale dla finalistów.
 • Zespoły III, II liga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów.
 • Grupy i Formacje I liga – puchar dla wszystkich zespołów i dyplom dla każdego zawodnika, medal złoty dla każdego zawodnika formacji / grupy z 1-go miejsca.
 • Grupy i Formacje Ekstraliga – puchar  dla każdego zespołu,  dyplom dla każdego zawodnika i medal dla każdego zawodnika z miejsca 1-go, 2-go i 3-go.

Ramowy Plan Zawodów:

 • 08:00 – Otwarcie sali; rejestracja klubów i próby parkietu
 • 09:00 - Rozpoczęcie turnieju
 • 17:00 – Grupy / Formacje / Zespoły
 • 21:00 - Zakończenie turnieju

 

Szczegółowy program (według dyscyplin) zostanie opublikowany 19.06.2018 r. na stronie www.taniecfreestyle.pl i przesłany do uczestniczących klubów.

Postanowienia Końcowe:

 • Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 min. po ogłoszeniu wyników.
 • Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej dyscyplinie.

Informacje Dodatkowe:

 • Podczas turnieju działać będzie bufet, w którym będą dostępne napoje ciepłe i zimne posiłki.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
 • Na prowadzenie reklamy i działalności gospodarczej (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
 • Wymiary parkietu – minimum 12m x 14m
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
 • Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
 • Ubezpieczenie na koszt własny uczestnika.
 • Bilet wstępu w cenie 15,00 zł/osoba. Dzieci do lat 8 wstęp wolny.
 • Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla 1 opiekuna na 15 zawodników oraz trenera.
 • Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są codziennie: od 10:00 – 15:00

telefonicznie: 602  687 868

email-owo: asiamaciejczyk@wp.pl

Serdecznie zapraszam do gościnnych Kielc!

Joanna Maciejczyk – Morańska
organizator Latino Festiwal Kielce

 

regulamin do pobrania